Profile

Join date: Jul 6, 2022

About

เนื้อเพลง ปาเจรา - ติ๊ก ชิโร่

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


ข้าขอประณตน้อมสักการ

บูรพคณาจารย์

ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา

อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน


ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


เนื้อเพลง ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชะกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี เนื้อเพลง ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


วันนี้วันครู วันนี้วันครู

วันนี้วันครู ทำให้ครูดีใจ

วันนี้วันครู วันนี้วันครู

วันนี้วันครู ทำให้ครูภูมิใจ

วันนี้วันครู วันนี้วันครู

วันนี้วันครู ทำให้ครูดีใจ

วันนี้วันครู วันนี้วันครู

วันนี้วันครู ทำให้ครูภูมิใจ


ปัญญาวุฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหัง


ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

เนื้อเพลง ข้าขอเคารพอภิวันท์

More actions